TITULO

Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Psicologia general i evolutiva Infermeria 200402 Grau en Infermeria
Peñataro, Ester
Zárate Alva,, Nair Elisabeth
El coneixement dels aspectes psicològics que estan a la base de la conducta humana i els canvis que es van donant en les diferents etapes del desenvolupament, aporten elements per a la comprensió de la persona en la seva globalitat. Al mateix temps aquests elements psicològics incideixen en les accions individuals i interpersonals i es reflecteixen en els processos de salut-malaltia. Aquesta assignatura té continuïtat a segon curs amb Psicologia Aplicada a Ciències de la salut.
Pensament infermer i història del cuidar Infermeria 200407 Grau en Infermeria
SÁNCHEZ RUEDA, GUADALUPE
Aquesta assignatura aporta els fonaments epistemològics i ontològics de la infermeria com a disciplina.
Comunicació i noves tecnologies de la informació Infermeria 2019-20 Grau en Infermeria
TARRUELLA FARRÉ, MIREIA
Cabré, Mariona
Aquesta assignatura pretén treballar la comunicació escrita i oral com a eina de relació dels professionals entre l’equip de salut i amb els usuaris. La comunicació és un element bàsic per a les relacions interpersonals. Les noves tecnologies de la informació tenen cada cop més presència com a eina facilitadora pels professionals en Infermeria.
Bioestadística Infermeria 2019-20 200398 Grau en Infermeria
Pujols Barniol, M. Àngels
Vila Domènech, Joan Salvador
Piqué Ferrer, Rosa
Codern Bové, Núria
Peñafiel Muñoz, Judith
Tenir coneixements de bioestadística i metodologia científica permet a l’estudiant aproximar-se de manera rigorosa, objectiva i crítica al coneixement dels fenòmens relacionats amb el procés salutmalaltia. Així doncs, aquesta assignatura tracta sobre l’aprenentatge dels conceptes bàsics de la bioestadística i del mètode científic orientat a la investigació.
Ciències socials i salut Infermeria 2019-20 200399 Grau en Infermeria
PÉREZ GIMÉNEZ, ROSER
ROIG ESTER, HELENA
Aquesta assignatura configura la introducció del context social i cultural, entès com l’espai on es generen els processos que afavoreixen o deterioren la salut, vinculats als “modus” de vida, és a dir, les condicions i els estils de vida i que es concreten en els eixos de desigualtat social. Des d’aquest plantejament cal realitzar l’anàlisi de la salut comunitària que implica el coneixement de l’estructura social, els valors culturals i els eixos de desigualtat en salut.
Estructura del cos humà Infermeria 2019-20 200400 Grau en Infermeria
Martínez Lacasa,, Xavier
Peñataro, Ester
Cañete Carril, Emili
Aquesta assignatura configura la introducció a les bases científiques en el coneixement de l’estructura del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització; molècula, cèl·lula, teixit, òrgan, aparell i sistema. Aquesta organització permet realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de manera que cada estrat proporciona els pilars en que es sostenen els següents. Aquest plantejament es fonamenta en la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà
Funció del cos humà I Infermeria 2019-20 200401 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
LLORENS ORTEGA, RAFA
Aquesta assignatura configura la introducció de les bases científiques en el coneixement del funcionament del cos humà, des de l’estudi progressiu dels diferents nivells d’organització, les interrelacions i funcionament dels òrgans, aparells i sistemes del cos. Aquesta organització permet realitzar connexions d’aprenentatge entre els diferents nivells, de funcionament. Aquest plantejament es fonamenta des de la coherència interna i facilita la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb el funcionament del cos humà.
Farmacologia Infermeria 2019-20 200404 Grau en Infermeria
GARCÍA MATARÍN , ADELINA
L’administració i aplicació de medicaments i substàncies farmacològiques forma part de les cures en Infermeria de forma habitual, en tots els diferents àmbits assistencials. Els/les futures professionals en Infermeria han de conèixer els diferents grups de medicaments, així com les possibles interaccions entre ells, les vies d’administració i els efectes secundaris que se’n poden derivar. Per això es necessita un alt nivell de coneixements en farmacologia.
Funció del cos humà II Infermeria 2019-20 200405 Grau en Infermeria
VERNET BELLET, RAÜL
LLORENS ORTEGA, RAFA
Aquesta assignatura configura la introducció als aspectes bàsics de fisiopatologia, l’estudi dels processos patològics físics i químics, que tenen lloc en el cos humà durant la realització de les seves funcions vitals, estudiant els mecanismes de producció de les malalties en relació als nivells molecular, cel·lular, tissular, orgànic i sistèmic o funcional, així com els coneixements de la formació de les malalties, els processos d’adaptació i desadaptació funcional del cos humà malalt i les seves manifestacions clíniques. Aquest plantejament es fonamenta en la relació amb l’anatomia, bioquímica, genètica, fisiologia, etc., facilitant per tant la vinculació amb altres matèries i assignatures relacionades amb l’estructura i funcionament del cos humà.
Estructura i funció del cos humà I Teràpia Ocupacional 2019-20 200360 Grau en Teràpia Ocupacional
GRAU SANCHEZ, JENNIFER
RIVED, MERCÉ
DE PABLO MÁRQUEZ, BERNAT
Iglesias Sáez, Daniel
Aquesta assignatura parteix de l’estudi de les molècules per arribar als aparells i sistemes, passant per l’estructura i funcionament de la cèl·lula i la constitució dels teixits. Dóna una visió de conjunt de què és l’organisme i de quin és el seu funcionament fisiològic
Psicologia general i de la salut Teràpia Ocupacional 2019-20 200361 Grau en Teràpia Ocupacional
GUTIERREZ LENGUA, MARTA
RIVED, MERCÉ
Bases conceptuales de Teràpia ocupacional Teràpia Ocupacional 2019-20 200362 Grau en Teràpia Ocupacional
Zango Martín, Inda (Inmaculada)
Aquesta assignatura configura la introducció a l’essència i principis de la professió. Traça el marc sociohistòric per a estudiar les característiques i principis que conformen actualment la Teràpia Ocupacional. Explica el significat i les característiques de l’ocupació humana, la seva relació amb la salut i amb l’entorn de les persones. Així com els diversos àmbits d’actuació i els models conceptuals que orienten l’aplicació del procés d’intervenció d’acord amb les necessitats de les persones, grups i comunitats.
Cinesiologia Teràpia Ocupacional 2019-20 200367 Grau en Teràpia Ocupacional
GONZÁLEZ ROMÁN, LORETO
RODRÍGUEZ SANDÍAS, CRISTINA
MORENO ESTÉVEZ, ELENA
GAZITUA CHARNES, JAVIERA
Pedro Tarrés,, Pilar
Aquesta assignatura es centra en els conceptes i principis biomecànics relacionats amb el moviment humà i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment necessari per dur a terme les activitats quotidianes. Aquests són elements bàsics per posteriorment comprendre en quina mesura les diferents disfuncions interfereixen en les ocupacions de la persona.


   Recursos d´informació - Recursos de información - Information resources

Moodle
  • Bases de dades 

BVS 
ENFISPO   
 
  •  Bases de dades d'evidències

  • Cercadors acadèmics

 
  • Plataformes editorials

 
  • Portals temàtics

 
  •  Repositoris digitals

R
  • Revistes

 
  • Xarxes socials especialitzades en l'àmbit acadèmic

 
  • Més recursos 

Powered by Koha