logo euit

Course reserves for Pràctiques externes en atenció a la autonomia personal i la dependència

  1. Term: Grau en Teràpia Ocupacional
  2. Department: Teràpia Ocupacional
  3. Course number: 4
  4. Section: 200392
  5. Instructors:
    • CRISTINA RODRÍGUEZ SANDIÁS
  6. Notes: Aquesta assignatura permet a l’estudiant integrar-se en un context social, sanitari o comunitari que té com a eix la participació de la persona o grup en les seves ocupacions de la vida quotidiana, amb l’objectiu de facilitar l’autonomia personal i alleujar la situació de dependència. Les Pràctiques Externes en Atenció a l’Autonomia Personal i la Dependència tenen com a finalitat permetre a l’estudiant aprofundir en aquests àmbits. Donat que l’estudiant escull i gestiona la seva pràctica en el context i centre en els quals vol desenvolupar-la, promou en ell la seva identitat i autonomia professional, apropant-li al món laboral. Es recomana la bibliografia de les diferents assignatures que tinguin relació amb el camp de les Pràctiques Externes que s’estiguin realitzant.

No reserves have been selected for this course.

Powered by Koha