logo euit

Course reserves for Infermeria en Urgències i Emergències Extrahospitalàries

  1. Term: Grau en Infermeria
  2. Department: Infermeria
  3. Course number: 4
  4. Section: 106152
  5. Instructors:
    • ENCARNA CALMAESTRA CARRILLO
  6. Notes: Les urgències i emergències en l’àmbit extrahospitalari representen, en l’actualitat, una part força important del total de l’atenció infermera. Dins d’elles s’inclouen, l’atenció d’urgències domiciliàries, l’atenció en accidents i catàstrofes i l’atenció al carrer, àmbits on els recursos dels quals disposem són limitats i on el temps juga com a factor decisiu. El sistema sanitari ha implementat i potenciat la posada en funcionament de Sistemes d’Emergències Mèdiques que permeten una primera intervenció en aquelles situacions en què la persona es troba fora de l’àmbit hospitalari, però que requereix d’una atenció sanitària professional que permeti la seva valoració, estabilització i posterior trasllat al centre hospitalari més adequat d’acord amb la gravetat i a les característiques de la urgència/emergència que està patint. Cal doncs, que els professionals en Infermeria disposin dels coneixements necessaris per poder donar una atenció adequada d’acord a les necessitats i la gravetat de la patologia en les emergències i urgències a l’àmbit extrahospitalari.
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Tratado de emergencias médicas / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 616-083.98 CAR Available Normal
Tratado de emergencias médicas / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 616-083.98 CAR Available Normal
Protocols d'intoxicacions per als Serveis d'Urgències Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 616-083.98 PRO Available Normal
Protocol d'assistència al part i al puerperi i d'atenció al nadó Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available 2a edició: https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1203/protocol_assistencia_part_puerperi_atencio_nado_2003.pdf?sequence=1 Item URI
Decret 182/1990, de 3 de juliol, pel qual es regula el transport sanitari en l'àmbit territorial de Catalunya i s'estableixen els requisits tècnics i les condicions mínimes que han de complir les ambulàncies per a la seva autorització com a servei sanitari assistencial Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
PHTLS : soporte vital de trauma prehospitalario / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Consulta en línia Item URI
Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Atención al parto extrahospitalario / Fernández Domínguez, N., Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Real Decreto 619/1998, de 17 de abril, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera / Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Manual de asistencia sanitaria en las catástrofes / Álvarez Leiva, Carlos, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Manual de atención al parto en el ámbito extrahospitalario / Vázquez-Lara, Juana María, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Protocol d’atenció i acompanyament al naixement / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI

Powered by Koha