logo euit

Course reserves for Aspectes psicosocials de la dependència (Pla antic)

  1. Term: Grau en Infermeria
  2. Department: Infermeria
  3. Course number: 4
  4. Section: 200429
  5. Instructors:
    • MONTSE RODÓ COBO
  6. Notes: El Consell d’Europa defineix la dependència com “la necessitat d’ajuda o assistència important per a les activitats de la vida quotidiana” i de forma més precisa “l’estat en el qual es troben les persones que per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física psíquica o intel·lectual tenen necessitat d’assistència i/o ajudes importants per a les activitats de la vida diària i en particular els referents a la cura personal”. La dependència és una situació que pot ser temporal, permanent, progressiva i/o regressiva i per tant variable en el temps, el grau i l’extensió Són molts els processos crònics i complexos de llarga durada que generen dependència i actualment la població afectada, a causa dels canvis demogràfics i socials, cada cop requereix més la intervenció dels professionals d’infermeria pel que fa a la identificació, disseny i l’aplicació de cures orientades a la promoció de la salut , millora del nivell d’autonomia, el suport i benestar necessaris.
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Las nuevas adicciones internet, sexo, juego, deporte, compras, trabajo, dinero/ Adès, Jean Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 613.83:681.3.06 ADE Exclòs de préstec
Intervención social y sanitaria con mayores: manual para el trabajo con la 3ª y 4ª edad/ Book
Biblioteca
Paper 616-053.9 ALB Available Normal
Efectos y abordajes de la dependencia : Casado Marín, David Book
Biblioteca
Paper 614:33 CAS Available Normal
Ludopatía y relaciones familiares Garrido, Miguel Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 613.83:159.97 LUD Available Normal
La resiliència / Grané, Jordi Book
Biblioteca 1r pis
Paper 159.9 GRA Available Normal
Manual de drogodependencias para profesionales de la salud/ Larger Brancolini, Fàtima Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 613.83 LAR Available Normal
Tratado sobre discapacidad/ Book
Biblioteca 1r pis
Paper 615.8-056 TRA Available Normal Record URL
Manual de drogodependencias para enfermería / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 613.83 MAR Available Normal
Nuevas adicciones : adicciones nuevas? / Pérez del Río, Fernando Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 613.83 : 681.3.06 PER Exclòs de préstec
Autonomía personal y dependencia : bases teóricas y práctica social / Book
Biblioteca
Paper 615.8-056 AUT Available Normal
Enfermería psiquiátrica y de salud mental conceptos básicos / Shives, Louise Rebraca Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 616.89 SHI Available Normal
Las drogas : sueños y razones / Romaní, Oriol Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 613.83:572 ROM Available Normal Record URL
Autonomía personal y atención a la dependencia/ Book
Biblioteca
Paper 615.8-05 AUT Available Normal
Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) / Websites Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI
Calidad y dependencia : grados de dependencia y necesidad de servicios : estudio de consultoría y asistencia Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
El tratamiento de la dependencia en los regímenes de bienestar europeos contemporáneos / Arriba González de Durana, Ana Book
Available Item URI
Validez y fiabilidad del Cuestionario de cibervictimización en estudiantes de Secundaria / Álvarez-García, David Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Adicción a internet y móvil: una revisión de estudios empíricos españoles / Carbonell, Xavier, Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Impulsive action and impulsive choice across substance and behavioral addictions: cause or consequence? Grant, Jon E. Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Treatment Considerations in Internet and Video Game Addiction : A Qualitative Discussion / Greenfield, David N. Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales entre los adolescentes de la Comunidad Gallega (España) / Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Los estados de bienestar en la encrucijada : Book
Exclòs de préstec Capítol: Rodriguez G, Marbán V. La atención a la dependencia en una perspectiva europea: de la asistencialización a la cuasi-universalización. Item URI
Estrategia nacional sobre drogas 2017-2014 : Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI

Powered by Koha