logo euit

Course reserves for Cures Infermeres en els Processos de Cronicitat

  1. Department: Infermeria
  2. Course number: 4
  3. Section: 106155
  4. Instructors:
    • SILVIA POVEDA MORAL
  5. Notes: El context actual post pandèmic i d’emergència social i sanitària, entre d’altres, condueix a preguntar-se sobre el model d’organització de la cura en el nostre entorn. Entesa la cura com un fenomen vital transversal que en alguns moments s’intensifica, les cures infermeres hi tenen una responsabilitat cabdal. Des d’una mirada ètica, humanista i integradora el lideratge de les cures infermeres, es pretén que les infermeres tinguin els coneixements necessaris, les capacitats desenvolupades i les competències assolides per a respondre als reptes actuals i els futurs.
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Intervención social y sanitaria con mayores: manual para el trabajo con la 3ª y 4ª edad/ Book
Biblioteca
Paper 616-053.9 ALB Available Normal
Efectos y abordajes de la dependencia : Casado Marín, David Book
Biblioteca
Paper 614:33 CAS Available Normal
Exclusiones : discursos, políticas, profesiones / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 316 EXC Available
La resiliència / Grané, Jordi Book
Biblioteca 1r pis
Paper 159.9 GRA Available Normal
Tratado sobre discapacidad/ Book
Biblioteca 1r pis
Paper 615.8-056 TRA Available Normal Record URL
Enfermería en cuidados sociosanitarios / Mayan Santos, José Manuel Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 614 MAY Available Normal
Autonomía personal y dependencia : bases teóricas y práctica social / Book
Biblioteca
Paper 615.8-056 AUT Available Normal
Los estados de bienestar en la encrucijada : Book
Exclòs de préstec Item URI
Autonomía personal y atención a la dependencia/ Book
Biblioteca
Paper 615.8-05 AUT Available Normal
El tratamiento de la dependencia en los regímenes de bienestar europeos contemporáneos / Arriba González de Durana, Ana Book
Available Item URI
Calidad y dependencia : grados de dependencia y necesidad de servicios : estudio de consultoría y asistencia Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Determinants socials i econòmics de la salut . Efectes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya. Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Consulta en línia Item URI
Pla interdepartamental d'atencio i interaccio social i sanitària (PIAISS) Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Item URI
Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya : Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població. Tercer informe, març 2017 / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Consulta en línia Item URI
Manifest pel dret a la cura i un sistema nacional de cura : 1r Fòrum Social de la Cura : Barcelona, 12 de març de 2022 Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Cap a un model públic-comunitari per la provisió de serveis públics : el cas dels serveis de cures a Catalunya / Alvariño, Manuel, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Determinants de salut Websites Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI
Model català de conferència de cas : metodologia per a la presa de decisions compartida en situacions de complexitat Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Item URI
Marc de Participació ciutadana en salut Websites Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI
Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible Websites Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI
Transitions between degrees of multidimensional frailty among older people admitted to intermediate care : a multicentre prospective study / Amblàs-Novellas, Jordi, Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI
Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya Websites Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Item URI

Powered by Koha