logo euit

Course reserves for Pràctiques externes en intervenció avançada

  1. Department: Teràpia Ocupacional
  2. Course number: 4
  3. Section: 200393
  4. Instructors:
    • CRISTINA RODRÍGUEZ SANDIÁS
  5. Notes: Aquesta assignatura permet a l’estudiant integrar-se en un context social, sanitari o comunitari que té com a eix la intervenció especialitzada en una problemàtica concreta i/o amb una metodologia, tècnica i eines específiques. Les Pràctiques Externes en Intervenció Avançada tenen com a finalitat permetre a l’estudiant aprofundir en la competència d’una determinada tècnica d’intervenció. Així mateix, aquesta mirada promou l’autonomia de l’estudiant a l’hora de gestionar i desenvolupar la seva pràctica en el context triat, apropant-li al món laboral. Es recomana la bibliografia de les assignatures que tinguen relació amb el camp de les pràctiques que s'estiguen realitzant.

No reserves have been selected for this course.

Powered by Koha