logo euit

Course reserves for Treball Fi de Grau TFG

  1. Term: Grau en Teràpia Ocupacional
  2. Department: Teràpia Ocupacional
  3. Course number: 4
  4. Section: 200385
  5. Instructors:
    • INDA (Inmaculada) ZANGO MARTÍN,
  6. Notes: Durant els tres primers cursos de Grau l’estudiant ha elaborat en diferents assignatures treballs de revisió en una temàtica, projectes d’intervenció i el disseny d’un projecte de recerca. A més a més, al llarg del pràcticum ha realitzat memòries i processos d’intervenció. En aquest context, el treball de fi de grau (TFG) que es realitza al 4t curs, implica una fita més en el procés d’aprenentatge de l’estudiant i que té per objectiu avaluar competències associades al títol. En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el TFG ha de ser un projecte dirigit al desenvolupament d’una proposta d’orientació professional, un treball teòric o una recerca, en el camp propi de la disciplina, utilitzant de manera sistemàtica metodologia científica. Aquest treball representa un producte més elaborat i concret fet per l’estudiant, on l’activitat autònoma pren especial rellevància. Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professional, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del grau, així com incorporar-ne de noves, relacionades específicament amb el TFG. El TFG és una oportunitat pel desenvolupament personal i acadèmic de l’estudiant i que pot orientar el seu camí professional.
Courses
Title Author Item type Location Collection Call number Copy number Status Date due Notes Link
Comunicar la ciència/ Alberola, Patrícia Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 001.982 ALB Available Normal
Curs pràctic de redacció / Amadeo, Imma, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 001.892 AMA Available Normal
Escritura académica : Introducción a la escritura de trabajos y tesinas universitarias / Benson, Ken Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
El proceso de escritura académica : cuatro dificultades de la enseñanza universitaria / Carlino, Paula Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Consulta en línia Item URI
Cuina de l'escriptura/ Cassany, Daniel, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca 1r pis
Paper 001.892 CAS Available Normal
Metodología cuantitativa estrategias y técnicas de investigación social / Cea d'Ancona, Mª Ángeles Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 001.891 CEA Available Normal
Treball de recerca procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos/ Coromina, Eusebi Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 001.892 COR Available Normal
Introducción a la investigación cualitativa/ Flick, Uwe Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 001.891 FLI Checked out 03.02.2020
El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa/ Gibbs, Graham Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca 1r pis
Paper 001.891 GIB Available Disponible
Las entrevistas en investigación cualitativa / Kvale, Steinar, Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Biblioteca
Paper 001.891 KVA Available Normal
Codi deontològic del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Code of Ethics (2016) / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
AOTA 2020 Occupational Therapy Code of Ethics / Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Unitat 1 Item URI
Occupational Therapy Code of Ethics (2015) Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Unitat 1 Item URI
Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Informe Belmont : Principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos de investigación Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento U.S.A. Abril 18 de 1979 Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà en relació a les aplicacions de la biologia i la medicina : Conveni europeu sobre drets humans i biomedicina Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica Legislation Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Plagi i treballs acadèmics a la universitat Library Guides Dipòsit Digital EUIT
Internet
En línia Available Unitat 1 Item URI
Llibre d’estil amb perspectiva de gènere de l’Ajuntament de Terrassa / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 2 Item URI
Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 2 Item URI
Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona / Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Exclòs de préstec Unitat 2 Item URI
EL TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO EN SALUD: UNA APROXIMACIÓN A LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE/ Amezcua Martínez, Manuel Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Unitat 2 Item URI
La encuesta como técnica de investigación : Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I) / Casas Anguita, J. Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Unitat 2 Item URI
La encuesta como técnica de investigación : Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (II) / Casas Anguita, J. Journal article Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Not for loan Unitat 2 Item URI
Tècniques d'investigació en antropologia social / Roigé, Xavier. Book Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Internet
En línia Available Unitat 2 Item URI

Powered by Koha