TITULO

Plantejament d'una estratègia de cerca bibliogràfica

Quan tenim una necessitat informativa i hem de plantejar una cerca bibliogràfica, per evitar el silenci en els resultats és bo:

 1. Buscar sinònims de les paraules clau que formen el tema de cerca.
 2. Crear una taula que ens permeti visualitzar l'estratègia de cerca a partir de la combinació dels operadors booleans OR i AND.

Posem que fem una cerca sobre caigudes en la gent gran, us proposem fer-ho així (1):

                                                                AND

 

Caigudes

Gent gran

 

 

 

 

Accidents

Persones grans

or

 

 

 

 

Vells

 

 

 

 

 

Ancians

 

 

 

 

 

Tecera edat

 

Bibliografia: 1. Codina Ll. Procedimiento gráfico para generar ecuaciones de búsqueda en bases de datos académicas. 26 octubre 2017 [Consultat 29 de novembre de 2018]. Dins: Comunicación y Documentación [internet].  Disponible a: https://www.lluiscodina.com/grafico-ecuaciones-de-busqueda/

 

(published on 02.12.2018)
RSS feed for system-wide library news.

Carregant novetats...

Log in to your account:
Guies d'ús

Zotero

Guía:Mendeley


   Recursos d´informació - Recursos de información - Information resources

Moodle
 • Bases de dades 

BVS 
ENFISPO   
 
 •  Bases de dades d'evidències

 • Cercadors acadèmics

 
 • Plataformes editorials

 
 • Portals temàtics

 
 •  Repositoris digitals

R
 • Revistes

 
 • Xarxes socials especialitzades en l'àmbit acadèmic

 
 • Més recursos 

Powered by Koha