News from the library https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl Com fer una bona cerca a la base de dades PubMed <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;">Quan iniciem un proc&eacute;s d'investigaci&oacute; en ci&egrave;ncies de la vida comencem per fer una cerca a&nbsp;<a title="PubMed" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed" target="_blank">PubMed</a>&nbsp;per revisar amb exhaustivitat qu&egrave; s'ha publicat sobre un tema. Aquest motor de cerca&nbsp;recupera m&eacute;s de 27 milions de refer&egrave;ncies bibliogr&agrave;fiques de revistes biom&egrave;diques indexades per de la base de dades MEDLINE. La immensa quantitat de literatura cient&iacute;fica que cont&eacute; fa que haguem de plantejar una bona estrat&egrave;gia de cerca per obtenir els resultats adequats.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;">La manera m&eacute;s &ograve;ptima de consultar&nbsp;<a title="PubMed" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed" target="_blank">PubMed</a>&nbsp;&eacute;s a trav&eacute;s del <a title="MesH Database" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh" target="_blank">MesH Database</a>, el llistat de mat&egrave;ries que descriu &uacute;nivocament el contingut dels documents per tal que puguin ser recuperats. Si teniu dubtes de com fer servir el&nbsp;<a title="MesH Database" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh" target="_blank">MesH Database</a>, teniu <a title="Tutorials" href="https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html" target="_blank">tutorials</a> que us ajudaran a comprendre el seu funcionament.</p> https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem33