News from the library https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl Revistes d'accés obert (II) <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;">Auqesta setmana us recomanem altres portals de revistes cient&iacute;fiques d'acc&eacute;s obert que tamb&eacute; us ajudaran a localitzar articles:&nbsp;</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;"><a title="BioMed Central" href="https://www.biomedcentral.com/journals" target="_blank">BioMed Central</a> - Aquest portal cont&eacute; m&eacute;s de 300 revistes en ci&egrave;ncies, tecnologia, enginyeria i medicina.&nbsp;</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;"><a title="Free Medical Journals" href="http://www.freemedicaljournals.com/f.php?f=special" target="_blank">Free Medical Journals</a> - Recull 5,088 revistes de totes les especialitats m&egrave;diques: biologia, infermeria, nutrici&oacute;, odontologia, qu&iacute;mica, etc.</p> <p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;"><a title="Redalyc" href="https://www.redalyc.org/home.oa" target="_blank">Redalyc</a> - Aquest portal recull 1.294 revistes de ci&egrave;ncies socials i humanitats procedents de 22 pa&iuml;sos d'iberoam&egrave;rica i dona acc&eacute;s a 618.642 articles a text complet.</p> https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem57