News from the library https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl Des de quins dispositius es consulta el catàleg? <p>En un post anterior vam fer refer&egrave;ncia a les cerques que els usuaris van fer durant aquest curs i vam veure que entre els 100 termes m&eacute;s buscats hi havia persones grans, obesitat i Alzheimer; ara, volem explicar-vos des de quins dispositius les han fet.</p> <p>Dels 5.203 usuaris que durant el curs 2018-19 han consultat el cat&agrave;leg de la Biblioteca hem vist que un 78,10% (4.065) hi han accedit a trav&eacute;s d'un ordinador de sobretaula, un 19,50% (1.015) des d'un m&ograve;bil i un 2,40% (125) des d'una tauleta.</p> <p>Aquestes dades posen de relleu un aspecte b&agrave;sic: la import&agrave;ncia que cada vegada m&eacute;s tenen els m&ograve;bils com a eina de treball acad&egrave;mica; fins i tot, molt m&eacute;s que les tauletes si tenim en compte que s'han realitzat un 17% m&eacute;s de consultes al cat&agrave;leg des del m&ograve;bil.</p> https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem75