News from the library https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl Referenciar articles de revistes electròniques <p>Quan es fa un treball acad&egrave;mic moltes de les refer&egrave;ncies bibliogr&agrave;fiques s&oacute;n d'articles de revistes que s'han consultat per internet. Els estils bibliogr&agrave;fics que m&eacute;s es fan servir entre la literartura cient&iacute;fica s&oacute;n Vancouver i APA. Us posarem un exemple de cadascun de com citar correctament un article d'una revista amb edici&oacute; a internet:</p> <p><strong>Estil Vancouver</strong></p> <p>Palmer&iacute;n-Donoso A, Tejero-Mas M, Buitrago-Ram&iacute;rez F. Herpes oft&aacute;lmico: im&aacute;genes. Atenci&oacute;n primaria [Internet]. 2019 [consultat el 21 de maig de 2019]; 51(2):123-124. Disponible a:&nbsp;<a href="https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-sumario-vol-51-num-2-S0212656719X00025">https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-sumario-vol-51-num-2-S0212656719X00025</a></p> <p><strong>Estil APA</strong></p> <p>O'Shea, J., McGrath S. (2019). Contemporary factors shaping the professional identity of occupational therapy lecturers. <em>British Journal of Occupational Therapy, </em>82(3), 186-194. Recuperat de&nbsp;<a href="https://journals.sagepub.com.ezproxy.euit.fdsll.cat/toc/bjod/82/3">https://journals.sagepub.com.ezproxy.euit.fdsll.cat/toc/bjod/82/3</a></p> https://biblioteca.euit.fdsll.cat/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem70