TITULO

Jeuland, Christelle

Adapter le logement : un enjeu de participation sociale / Christelle Jeuland

Dossier: L'intervention dans le milieu de vie de la personne


Teràpia Ocupacional
Ajuda domiciliària
Ajudes tècniques i adaptacions
Habitatges
Pràctica centrada en el pacient
Pràctica basada en l'ocupació

Intervencions a domicili Adaptació de habitatge Home adaptation Occupation-based practice


   Recursos d´informació - Recursos de información - Information resources

Moodle
  • Bases de dades 

BVS 
ENFISPO   
 
  •  Bases de dades d'evidències

  • Cercadors acadèmics

 
  • Plataformes editorials

 
  • Portals temàtics

 
  •  Repositoris digitals

R
  • Revistes

 
  • Xarxes socials especialitzades en l'àmbit acadèmic

 
  • Més recursos 

Powered by Koha