TITULO

Rubio Ortega, Cristina

DE LA OCUPACIÓN Y SU SIGNIFICADO : UN VIAJE A LOS ORIGENES DE LA TERAPIA OCUPACIONAL LA VISIÓN HISTÓRICA DE NUESTRA DISCIPLINA/ Dña. Cristina Rubio Ortega, Dña. Patricia Sanz Valer - En línia Paper


Filosofia
Història de la teràpia ocupacional
Teràpia Ocupacional


   Recursos d´informació - Recursos de información - Information resources

Moodle
  • Bases de dades 

BVS 
ENFISPO   
 
  •  Bases de dades d'evidències

  • Cercadors acadèmics

 
  • Plataformes editorials

 
  • Portals temàtics

 
  •  Repositoris digitals

R
  • Revistes

 
  • Xarxes socials especialitzades en l'àmbit acadèmic

 
  • Més recursos 

Powered by Koha